Yritysinfo

Lähtökohtamme

Kunkin asiakkaan omat tarpeet, tavoitteet ja resurssit.

Näkökulmamme

Tuottavuuden, taloudellisuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin johtaminen.

Periaatteemme

Palvelemme ja toimimme aina asiakkaamme hyödyksi. Aikaansaadun hyödyn tulee aina olla huomattava ja mitattava.

Tarkoituksemme

Asiakasorganisaation tehokkuuden ja tuloksellisuuden sekä julkisuuskuvan parantaminen todellista ja mitattavissa olevaa kilpailuetua tuottavalla tavalla.

Toimintamme

Perustuu itsenäisten ja huolellisesti valikoitujen asiantuntijoiden osaamiseen, mikä takaa asiakkaillemme parhaan ja edullisimman erikoistuntemuksen kussakin kysymyksessä.

Johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämisessä sekä yritystoiminnan terveyttämisessä ovat eri osa-alueilla käytettävissä mm.

  • TMA- analyysi- ja terveyttämismallit
  • ISO-, OHSAS- ja SA -johtamisjärjestelmästandardit
  • Yrittäjän Laadun Portaat -laatujärjestelmämalli
  • Rakentamisen Laatu RALA ry:n työmaa- ja yritystason arviointiperusteet
  • Eri toimialojen ja toimialaliittojen laatu- ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmämallit sekä eettisen vastuun ja työhyvinvoinnin toimintamallit
  • EFQM -laatupalkinto- ja muut itsearviointimallit


Suositeltavin toimintamalli on usein kuitenkin asiakaskohtaisesti suunniteltu, asiakkaan omat tarpeet toteuttava, asiakkaan omat resurssit huomioon ottava toimintojen ohjaus- ja arviointimalli.

Emme myy ohjelmistoja, muuta teknologiaa tai pakollisesti hankittavia oheispalveluja. Näin asiakkaamme pystyvät parhaiten mm. ennakoimaan kehitysprojektin laajuuden ja kustannukset. Työskentelemme kuitenkin aina asiakkaan valitseman tekniikan täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ja olemme käytettävissä uusien, osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämiseen liittyvien tietoteknisten ym. ratkaisujen arvioinnissa.

Asiakkaitamme ovat

– eri toimialojen pienet, keskisuuret ja suuret yritykset

– kunnat ja kuntayhtymät

– ELY-keskukset

– tuomioistuimet

– muut valtionhallinnon yksiköt.

Toteuttamiemme toimeksiantojen lukumäärä on jo lähes 1300.


Ota käyttöösi verkostomme osaaminen, yhteistyökyky ja vahva kokemus!