Turvallisuuden, ympäristövaikutusten ja yhteiskuntasuhteiden hallinta

 • koulutus ja valmennus
 • laki- ja sidosryhmävaatimusten selvitys ja analysointi
 • työsuojelun toimintaohjelmat
 • ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmat
 • työhyvinvoinnin toimintamallit
 • turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat
 • alihankkija-auditoinnit
 • lupakysymysten hoito
 • turvallisuustarkastukset, katselmukset ja arvioinnit
 • ympäristö- ja ympäristövahinkokatselmukset
 • vakuutuskonsultointi ja vahinkojen selvitys
 • turvallisuus-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuujärjestelmät (laatiminen, kehittäminen esim. OHSAS 18001, ISO 14001 tai SA 8000 -formaattiin, integrointi sekä auditointi- ym. ylläpitopalvelut)


Ongelmat työpaikan henkilösuhteissa, henkilökemioiden yhteensopimattomuus ja työmotivaation väheneminen heikentävät toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Usein työpaikan henkiset ongelmat näkyvät myös sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrissä.

Puute eri alojen osaavista ammattityöntekijöistä pahenee voimakkaasti ja saavuttanee valtakunnallisestikin kriittisen rajan jo lähivuosina. Tilanteeseen kannattaa varautua hyvissä ajoin. Ympäristövastuullisuus on niinikään toiminnan todellinen menestystekijä.

Oivallinen ratkaisu näissä tilanteissa on parantaa työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä organisaation työvoima- ym. markkinoille näkyvää julkisuuskuvaa systemaattisen työhyvinvoinnin ja ympäristövaikutusten seurannan ja kehittämisen avulla.

Yhtiössämme kehitetty Hyvän Työpaikan toimintamalli voidaan myös haluttaessa liittää mahdollisesti jo olemassa olevaan laadunhallintajärjestelmään. Toimintamallia noudattava yritys voi hakemuksestaan saada sertifikaatin todisteeksi kehittämistyöstään.


Palvelemme vastuullisella asiantuntemuksellamme tarvittaessa myös sekä sertifiointivalmiuden saavuttamisessa että sertifioinnin toteuttamisessa. Takaamme ohjauksellamme toteutettavien järjestelmien sertifiointivalmiuden.

Hankkeiden toteuttamiseen voi saada huomattavaa ELY-keskuksen tai TEKESin myöntämää rahallista tukea. Halutessanne hoidamme myös tuen hakemisen puolestanne!

Merkittäväksi palvelumuodoksi on muodostunut myös erityisosaamiseemme ja vakuutusalan erityisasiantuntijana hankittuun pitkään kokemukseen perustuva avustaminen asiakkaan ja vakuutusyhtiön välisissä neuvotteluissa, toiminnan uudelleen järjestelyissä ja korvaavien investointien suunnittelussa ja toteutuksessa vahinkotapahtumien jälkeen. Erityinen merkitys tällä palvelulla on osavahinko- ja alivakuutustilanteissa sekä silloin, kun vahinko aiheuttaa toiminnan osittaisenkin keskeytymisen.


Ota käyttöösi verkostomme osaaminen, yhteistyökyky ja vahva kokemus!