Riskien hallinta ja rahoitus

  • koulutus ja valmennus
  • riskitilanteen kartoitus, mittaus, analysointi ja toimenpideohjaus
  • rahoitusjärjestelyt, velkojen järjestely tai yrityssaneeraus (joko ei-julkinen tai julkinen oikeusprosessi).
  • vahingon selvittelyn koordinointi ja korvausprosessin hallinta
  • muutoksen ohjaus, koordinointi ja evaluointi
  • tarvittaessa myös esim. kriisiviestinnän ja YT-menettelyjen suunnittelu, koordinointi ja ohjaus


Yritykset ym. organisaatiot kriisiytyvät usein nopeasti. Esimerkiksi liikeriskien toteutuessa tarvitaan tällöin myös nopeita toimenpiteitä. Eri tahojen yhteistyö ja sen koordinointi, tilanteen rauhoittaminen, strategian uudelleenarviointi, operatiivisen toiminnan sopeuttaminen vaatimuksia vastaavaksi ja muutosvaiheen toiminnan rahoitus edellyttävät yleensä organisaation ulkopuolelta tulevaa asiantuntemusta ja kokemusta. Usein tätä edellyttävät jo yrityksen sidosryhmätkin kuten omistajat, rahoittajat ym. viranomais- ja yhteistyötahot.

Ainoana liikkeenjohdon konsulttitoimistona Itä-Suomessa tarjoamme kriisiyritysten muutoksenhallinnan erityisosaamista ( Turnaround Management – TMA -erityispätevyys) yritysten ja sen sidosryhmien käyttöön.

Katso lisää TMA-yhdistyksen sivuilta tästä.


Ota käyttöösi verkostomme osaaminen, yhteistyökyky ja vahva kokemus!