Laadun ja osaamisen hallinta on myös riskien hallintaa

Palvelujamme ovat:


Laadun ja osaamisen hallinnalla on suora yhteys toiminnan tehokkuuteen, tuottavuuteen ja turvallisuuteen.

Yhä useammat tuotteiden ja palveluiden tilaajat edellyttävätkin toimittajiltaan sertifioitua laatua ja osaamista. Erityisesti tämä koskee vientiyrityksiä ja vientiteollisuutta palvelevia yrityksiä, joskus pitkienkin tuotantoketjujen päästä päähän.

Palvelemme vastuullisella asiantuntemuksellamme myös sertifioinnin toteuttamisessa. Takaamme ohjauksellamme toteutettavien järjestelmien sertifiointivalmiuden.

 
Hankkeiden toteuttamiseen voi saada huomattavaa ELY-keskuksen tai TEKESin myöntämää rahallista tukea. Halutessanne hoidamme myös tuen hakemisen puolestanne!

 


 

Ota käyttöösi verkostomme osaaminen, yhteistyökyky ja vahva kokemus!